AUDIO BRANDING

Fra Lydlogo til internationale reklamekampagner

Audio Branding er en konstruktiv udnyttelse af musikkens egenskaber i markedsføring for at sikre, at lyden af et givent brand skaber sammenhæng på tværs af medier. Samtidig skaber det en synergieffekt i den øvrige markedsføring, og styrker virksomhedens/produktets image med øget genkendelighed til følge.

 

Ram de rigtige toner - og gå rent ind hos dine kunder

Musik har den særegne egenskab, at være i stand til at skabe følelser og stemninger, da den direkte og uden filter påvirker underbevidstheden. Det kan bl.a. påvirke kundens købelyst.

Grundkernen i en Audio Branding løsning består af lydlogoet, der fungerer som byggesten til de områder, hvor musikken er implementeret. Det betyder, at en vis del af lydlogoet går igen i de enkelte musikstykker, så man mærkbart kan høre sammenhængen uden, at det lyder ens. Det skaber en lydlig genkendelighed.

 

Lyd godt i alle medier

De fire områder, der primært arbejdes med, når der tales Audio Branding er; Telefon/IVR, TV/Radio, Instore og Web. Under disse fire områder, også kaldet “Den Lydlige Profil”, opererer musikken igen på flere måder nemlig på virksomhedsplan (Corporate Music) og produktplan (Brand Music). Hvor musikken på virksomhedsplan er en langtidssikret løsning baseret på kerneværdier og identitet, er musikken på produktplan mere kampagnepræget og målgruppeorienteret. 

 

Hvordan lyder din virksomhed i kundens ører?

Historisk set er der ikke noget nyt ved bruge musik i markedsføring, de første Jingler kan fx spores så langt tilbage som til 1920erne. På grund af det stigende antal af teknologiske platforme, hvor musik nu er en naturlig del, er mulighederne for at nå ud til større målgrupper nu mangedoblede. Sætter man det en lille smule på spidsen, er det de færreste virksomheder, der i dag kan sige sig fri for at benytte sig af musik og lyd i deres markedsføring. Problemet er blot, at det ikke er sig selv, de reklamerer for men snarere andre virksomheder som fx Nokia, Microsoft og Apple.

Audio Branding er nemlig at have en bevidst strategi om hvad, hvor og hvordan man i markedsføring benytter sig af musik og lyde. Det gælder alt lige fra mobiltelefonens ringetone til de internationale reklamekampagner i prime time. 

De to tydeligste grundværditilvækster, der opnås ved en vellykket Audio Branding strategi, er altså at få skabt velvalgte stemninger og følelser omkring sin virksomhed/produkt og forøget genkendeliglighed, der både styrker virksomheden/produktets image og generelle brand.

Læs mere om Audio Branding her på siden.


® 2015 · Pro Music Consult ApS · HC Andersens BLVD 49, st, tv - 1553 København V · Tlf.: (+45) 50 350 700 · mail@promusicconsult.com