BAGGRUNDSMUSIK

Kan baggrundsmusik optræde i forgrunden?

Hvis man fokuserer udelukkende på begrebet baggrundsmusik i en audiovisuel relation, har det en lang historie. I samspillet mellem billede og lyd, har lydsiden en evne til - nærmest selvstændigt at fortælle en historie. Som vi tidligere har gjort opmærksom på, er sanseapparatets dimensioner mere raffineret inden for det auditive område, end det er tilfældet inden for det visuelle område.

Brugen af baggrundmusik eller underlægningsmusik i disse henseender, kan derfor ikke sammenlignes med muzak eller musik i butikken, som vi tidligere har skrevet om her på bloggen. For hvor muzak knytter sig til et kommercielt koncept, der har til formål at skabe en nøje udregnet stemning i det offentlige rum, knytter baggrundsmusik sig til en flerdimensionel relation og et anderledes - ofte fiktivt - narrativt forløb. Med fiktivt menes at musikken bruges som filmmusik, og indgår i en anderledes episk fortællerform. Helt før man overhovedet havde muligheden, for at arbejde med tale i filmmediet, brugte man udelukkende musikken til fremadrettet at fungere som narrativ og dramatisk indikator, som man kender det fra stumfilm.

I dag har man, inden for marketing, uanede muligheder for at arbejde med relationen mellem billede og lyd, og flere af de fremtrædende reklamespots fungerer nærmest som korte selvstændige spillefilm. Nogle kampagner kører også som længerevarende føljetoner, så man virkelig rammer folks følelser, og skaber et tilhørsforhold til produktet, ved nærmest at fremstille det som et stykke fiktion. Her får baggrundsmusikken en betydelig rolle, da den kan være afgørende for modtagerens opfattelse af budskabet. Lige netop fordi musikken har den egenskab at fortælle en historie i sig selv. Når man i en fuldendt brandingmæssig strategisk overvejelse lader lydlogoet stå i slutningen, vil man - udover at have fået en oplevelse og en følelsesmæssig relation - også blive bekræftet i brandet.

Synergien i samspillet

Når jeg hævder, at baggrundsmusikken i sig selv kan fortælle en historie, er det selvfølgelig ikke en negligering af den visuelle rolle i markedsføring. Isoleret set kommunikerer lyd og billede begge deres eget. Det er i samspillet at synergieffekten opstår. Forholdet mellem billede og lyd er en kompleks størrelse, uanset om man taler fiktion og filmisk eller faktion og marketing. Men en ting er sikkert - musikkens evne til at skabe følelser lagrer sig i både bevidsthed og underbevidsthed og derfor også både kort- og langtidshukommelsen. Det gør musikken til et uomgængeligt virkemiddel i markedsføring.


Konklusionen må derfor være at, JA, baggrundsmusikken kan sagtens optræde i forgrunden.

® 2015 · Pro Music Consult ApS · HC Andersens BLVD 49, st, tv - 1553 København V · Tlf.: (+45) 50 350 700 · mail@promusicconsult.com