JINGLE

Reklamemusik fra starten

En Jingle er det bedst og ældst kendte eksempel for brug af musik i markedsføring. 

Officielt kan den første Jingle dateres tilbage til 1926, hvor General Mills dannede en kvartet til at promovere deres ellers skrantende produkt Wheaties. Salget af Wheaties steg markant i de regioner, hvor Jinglen blev afspillet, og som følge deraf blev den hurtigt til en national kampagne. Man anerkender Wheaties Jinglen som den første af sin slags, idet radiomediet først gør sit indtog i 1920.

Der er dog delte meninger om, hvorvidt Gus Edwards "In My Merry Oldsmobile" fra 1905 ligger forud for Wheaties Jinglen, da General Motors fra 1908 begynder at bruge sangen i deres markedsføring. Man kan dog med rette kalde “In My Merry Oldsmobile" for den første "Brand Song" af sin slags sammenligneligt med, hvordan virksomheder op igennem tiden siden har brugt allerede eksisterende populære sange i deres markedsføring - lige fra ventemusik til reklamemusik.

Hos DK benzin…

Grunden til at Jinglen er så effektivt et markedsføringsværktøj, er pga. dens evne til at sætte sig i hukommelsen. En velskrevet Jingle er designet på en sådan måde, at den forplanter sig i forbrugerens hukommelse i flere år, og til tider kan dukke op ud af ingenting. Et godt eksempel på dette er, hvordan Jinglen fra DK benzins reklamefilm har uddateret produktet selv, og stadig den dag i dag vækker genkendelse hos flere forbrugere.

Barndommens sange og rim

Jingler er i stand til at forankre sig i hukommelsen, da de følger nogle helt enkle memoriske regler om bla. længde, gentagelser og rim. Principielt er det den samme kompositoriske skabelon, der benyttes i børnesange og børnerim, hvilket er én af grundene til at de fleste genkender så mange sange og rim fra netop den periode af deres liv. 

Jinglen og din virksomhed

Jinglen er perspektivisk set, ud fra et audio branding syn, en del af den kategori, der kendetegnes som Brand Music. Den går som oftest på en “her-og-nu effekt”, og henvender sig først og fremmest til det brede folkelige segment. Derfor passer Jinglen også langtfra på alle virksomheder, og det er vigtigt, at man forvisser sig om de signalværdier, man sender ved at knytte en Jingle til sit brand. 

Jinglen er derfor en sjov størrelse - umiddelbart blottet for smag, men med en sjældent set gennemslagskraft.

® 2015 · Pro Music Consult ApS · HC Andersens BLVD 49, st, tv - 1553 København V · Tlf.: (+45) 50 350 700 · mail@promusicconsult.com