LYDLOGO

Lyden af et brand

Et Lydlogo er en kort melodi eller lydsekvens, der på mange måder kan sammenlignes med det grafiske logo. Lydlogoet har ligesom det grafiske logo til formål at skabe genkendelighed, og er derfor en vigtig del af en virksomhed/produkts overordnede brandstrategi.

Bedst kendte eksempel for brug af Lydlogoer i reklamesammenhænge er fx i forbindelse med starten og slutningen af reklamespots, hvor Lydlogoet gerne optræder sammen med det grafiske logo. Ved samtidig brug af Lydlogoet og det grafiske logo opnås dén ønskede synergieffekt, der gør, at det generelle brand står stærkere.

Udover dets funktion som auditivt udråbstegn i fx tv- og radioreklamer, danner Lydlogoet ofte rammen for resten af den musik, der benyttes i den øvrige markedsføring. Dette beskrives bedst ved at forestille sig, at Lydlogoet er essensen af de byggesten resten af musikken af skrevet udfra. Ved at sørge for, at Lydlogoet danner rammen om resten af musikken, skabes der altså en rød tråd igennem hele den Lydlige Profil. Dette er altsammen med til at styrke virksomheden/brandets genkendelighed. 

Kort, genkendeligt og fleksibelt

Lydlogoet kan også udvindes udfra et allerede eksisterende stykke musik, det kan fx være udfra slutningen af et fængende omkvæd. Ved på denne måde at “vælge” Lydlogoet, er man sikker på, at genkendelighedsfaktoren fra starten er repræsenteret. Man slipper derved for den ekstra tid, det evt. måtte tage for et konstrueret Lydlogo at “vokse” på modtagerens ører. Et godt eksempel på denne brug er fx, hvordan Jysk benytter sig af H.C. Simonsens melodi fra 1846 “Jyden han æ stærk å sej”, der for en stor del refererer mere til sengetøjsgiganten end den egentlige oprindelige folkemelodi.

Ulempen ved denne fremgangsmåde er risikoen for, at modtageren ikke besidder evnen til at se igennem deres egen subjektive musiksmag. De har måske den forudtagede holdning, at det er et "dårligt" stykke musik, eller omvendt har de måske den holdning at musikstykket er helligt, og defor ikke bør bruges i markedsføringssammenhæng. Sidstnævnte var fx tilfældet for Fields første reklamekampagne med The Beatles’ “Come Together”, hvor flere simpelthen mente, at det var en “blasfemisk” gerning at bruge en Beatlesklassiker i en sådan sammenhæng. 

Gældende for ethvert Lydlogo, ligegyldigt hvordan end det måtte være skabt, er, at det skal være kort, genkendeligt og fleksibelt. Det er desuden vigtigt, at Lydlogoet enten komplementerer eller skaber et dynamisk modspil til det grafiske logo, da det som regel kommer til i processen efter, at det grafiske logo er etableret.

Kort opsummeret er et lydlogo simpelthen hele lydsidens DNA i markedsføring.


® 2015 · Pro Music Consult ApS · HC Andersens BLVD 49, st, tv - 1553 København V · Tlf.: (+45) 50 350 700 · mail@promusicconsult.com