MUSIK TIL WEBSPOTS

Fuld udnyttelse af taletiden

Den væsentligste forskel på webspots og tv-reklamer er takseringen af tiden. Online vil man kunne udnytte, at et budskab ikke nødvendigvis skal formidles inden for en økonomisk tidsramme, som er tilfældet i tv-mediet, hvor en reklamefilm økonomisk takseres pr. sekund. Det betyder, at man i en onlinekampagne kan bruge den tid, man føler er nødvendig for at opbygge den rette stemning eller fortrolighed, der skal til for at formidle et budskab.


Musik som selvstændig formidler

Baggrundsmusik spiller en væsentlig rolle, når et budskab skal formidles. Derfor ligger der også et vist paradoks i at kalde det for baggrundsmusik. Det er der en selvstændig artikel om andetsteds her på bloggen. Der er utallige eksempler på, hvordan reklamemusik og underlægningsmusik har skabt synergieffekt, og derved merværdi for musikkens kontekst.

Men netop det faktum at musikken har en unik selvstændig, kommunikativ egenskab udnyttes for lidt i gængs markedsføring. Ved at udnytte disse egenskaber, skaber man selvstændig værdi for lydsiden, og det samlede kommunikative budskab bliver mere værdifuldt. Et sted hvor man navnligt kan udnytte dette, er onlinemediet og B2B præsentationer. Her er der i høj grad mulighed for, gennem musikken, at skabe salgsargumenter ved netop at udnytte musikkens tydelige manipulative egenskaber. Da man som før nævnt ikke er betinget af den tidsbegrænsning, som tv-reklamerne økonomisk sætter, kan man komponere lydsiden, så den komplementerer det visuelle budskab. Musikken til tv-reklamen er som oftest en sammenklipning af et længere stykke, skrevet til fx et webspot eller en præsentationsvideo. Her er der desværre stor risiko for, at musikkens fortælling mister værdi, ofte grundet en forkert sammenklipning. Det kan skyldes en klippers manglende musikalske indsigt eller helhedsforståelse af den musikalske opbygning.


Et musikalsk blikfang

Musikken i en audiovisuel kontekst fungerer som blikfang og retningsfokus mod det produkt eller det budskab, som den visuelle del skal kommunikere. Den skal flytte opmærksomheden det rigtige sted hen. Den rette musik kan i bedste fald lede recipientens tanker henimod produktet uden brug af speak/voice over og på sigt også principielt uden brug af billede.

Mulighederne for at trigger de rette følelser, og derved kundens tilbøjelighed til netop at købe produktet, er oplagte at udnytte på lydsiden, da mennesket (kunden) er følelsesmæssigt mest modtagelig for lydens påvirkning.

Musik i webspots, præsentationsvideoer og produktmanualer er derfor et særdeles stærkt salgsargument.

® 2015 · Pro Music Consult ApS · HC Andersens BLVD 49, st, tv - 1553 København V · Tlf.: (+45) 50 350 700 · mail@promusicconsult.com