REKLAMEMUSIK

Se fjernsyn med ryggen!

Indenfor tv-reklamer spiller reklamemusik en meget vigtig rolle for at skabe den rette stemning, sætte tempoet og de rette følelsesmæssige rammer - måske endda den vigtigste.

Det faktum, at der allerede fra produktionsselskabernes side er skruet ekstra op for lyden i reklameblokkene, understøtter vigtigheden af reklamemusikkens rolle, og hvorfor det er en nødvendighed, at musikken skaber genkendelighed hos forbrugeren, når majoriteten af dem alligevel vælger “at se fjernsyn med ryggen”. Det er nemlig ikke nok bare at skrue op for lyden - det leder blot forbrugeren til muteknappen. Musikken skal tilpasses produktet og enten drage forbrugeren tilbage til mediet eller sælge produktet i kraft sig selv. I alle tilfælde er effekten mest tydelig, når reklamen sluttes af med et Lydlogo i samspil med det grafiske logo.  

Historisk set har reklamemusikken i tv-mediet, i længere tid båret præg af at være enten baseret på katalogmusik eller Jingler. Sidstnævnte fungerer ofte rigtig godt, og kan med fordel være del af en overordnet Audio Branding strategi. I Nyere tid skræddersyes reklamemusikken derimod i stigende grad de enkelte kampagner, hvilket gør, at der opstår en synergieffekt imellem lyd og billede. Den tilpassede musik kan, ligesom Jinglen, med afsæt i virksomheden/brandets Lydlige Profil være del af en overordnet Audio Branding strategi.

En undersøgelse fra Hargreaves & North, Oxford University viser bl.a., at: 

“Forbrugere er 24% mere tilbøjelige til at erhverve sig et produkt, hvis musikken i reklamen er tilpasset produktet.”


Brug reklamemusik bevidst og professionelt!

En helt anden form for reklamemusik som underlægning i kampagnerne er Corporate Music. Denne form for reklamemusik er i højere grad baseret på virksomhedens kerneværdier og signalerer først og fremmest professionalisme og seriøsitet. Den benyttes ofte i længere reklamer, og giver med sin luftighed ikke blot plads til tale, men afsætter også refleksionstid til forbrugeren. 

Der hersker ingen tvivl om, at tv-mediet er en af de vigtigste platforme at profilere sig på. Derfor er det også som virksomhed meget vigtigt at udnytte begge de sanser, mediet appelerer til - nemlig synet og hørelsen. Virksomheder bør derfor tænke lydsiden ind allerede, når de første skitser til filmen lægges på tegnebrættet, hvis de ønsker at tv-reklamen skal nå hele vejen ud i køkkenet.

Sæt dit lydlige udråbstegn og fokuser budskabet med strategisk anvendt reklamemusik.


® 2015 · Pro Music Consult ApS · HC Andersens BLVD 49, st, tv - 1553 København V · Tlf.: (+45) 50 350 700 · mail@promusicconsult.com